o nas

Nowo powstała placówka żłobka przy ulicy Długosza 1 w Sosnowcu realizuje projekt  pn. „Maluszki do żłobka,rodzice do pracy ! – Aktywacja rodziców i opiekunów dzieci do lat 3” o numerze RPSL.08.01.03-24-07A8/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 do 2020, Działanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

Celem projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 70 rodziców/opiekunów (r/o) z terenu Sosnowa, poprzez utworzenie i utrzymywanie w okresie od 01.04.2019r. do 31.03.2021r. 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Dofinansowanie projektu z UE : 999669,36 PLN

REKRUTACJA PROWADZONA BĘDZIE PRZEZ CAŁY OKRES REALIZACJI PROJEKTU TJ. OD 01.04.2019R. DO 31.03.2021R. 

KRYTERIUM NABOWU : 

Uczestnikiem projektu może zostać Rodzic/Prawny Opiekun dziecka, który w chwili rekrutacji wpisuje się w jedne z poniższych wskaźników :

– jest zatrudniony, przebywający na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim

– bezrobotny zarejestrowany w UP/niezarejestrowany lub bierny zawodowo ( urlop wychowawczy ) poszukujący pracy

– pracujący, zagrożony zwolnieniem z pracy  z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3

– uczestnikiem Projektu może zostać osoba pracująca, ucząca się lub zamieszkująca na terenie Sosnowca

Od miesiąca stycznia 2014r. placówka realizowała projekt pt. Dziecko i Żłobek = Praca + Zarobek – opieka żłobkowa kluczem do aktywizacji zawodowej rodziców i opiekunów dzieci z terenu Sosnowca. 

Dzieci biorące udział w projekcie miały zapewnione niższe opłaty za pobyt w żłobku.

Niepubliczny Żłobek Kraina Malucha został wpisany do rejestru żłobków i klubów dziedziecęcych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Sosnowiec w dniu 10.12.2012r. pod numerem 07/2012 ,statut i regulamin żłobka dostępny w zakładce Informator dla rodziców.

DWIE DOGODNE LOKALIZACJE:

GŁÓWNA SIEDZIBA: ULICA GWIEZDNA 24 W SOSNOWCU

ODDZIAŁ: ULICA DŁUGOSZA 1 W SOSNOWCU

!!!! ZAPRASZAMY SERDECZNIE !!!!

ZAPRASZAMY dzieci miedzy drugim a trzecim rokiem życia do udziału w zajęciach adaptacyjnych. Przygotujemy Twoją Pociechę do „życia przedszkolnego” – uczymy samodzielnego jedzenia, korzysania z toalety, samodzielnego mycia ząbków i rączek… i wiele, wiele więcej . Szczegóły w zakładce oferta – przedszkole.

Już czternasty rok cieszymy się Państwa zaufaniem – dziękujemy!

W trosce o bezpieczeństwo, komfort oraz zdrowie naszych podopiecznych przez ostatnie czternaście lat doskonaliliśmy opiekę nad Państwa dziećmi.

W 2008 roku rozpoczynaliśmy działalność od ośmiorga podopiecznych, 50 moraz dwóch Pań do opieki 🙂

We września 2010 roku oddaliśmy do dyspozycji Państwa dzieci 200 metrowy dom jednorodzinny położony w cichej i pięknej dzielnicy Sosnowca – Dębowa Góra (okolice ulicy Andersa, ronda „Ludwik”).

Grudzień 2012 roku  to czas, kiedy otworzyliśmy naszą nową placówkę przy ulicy Gwiezdnej 24.

Natomiast od kwietnia 2019 roku zapraszamy do drugiego oddziału naszego żłobka Kraina Malucha, położonego w Sosnowcu przy ulicy Długosza 1.

Proponujemy długie godziny otwarcia od 6:00 do 17:00.

Istnieje również możliwość indywidualnego dostosowania godzin!

Stworzyliśmy 3 grupy wiekowe :

  • od 0 do 12 miesiąca życia – do 10 Dzieci w grupie
  • od 12 miesiąca życia do 24 miesiąca życia – do 12 Dzieci w grupie
  • od 24 miesiąca życia do 3 lat – do 12 Dzieci w grupie

Każdą grupą opiekują się dwie Panie: Wychowawca Grupy oraz Pomoc Wychowawcy. Każda z opiekunek posiada kursy upoważniające do opieki nad dziećmi oraz kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zatrudniamy Panią Pielęgniarkę, która czuwa nad zdrowiem naszych podopiecznych.

Na terenie placówek znajdują się bogato wyposażone apteczki.

Współpracujemy z pediatrą, logopedą, dogoteraupeutą, psychologiem oraz fizjoterapeutą, którzy regularnie odwiedzają naszą placówkę.

Każda grupa wiekowa posiada osobną bawialnię dostosowaną do wieku dzieci w niej przebywających. Zabawki, sprzęty oraz meble posiadają atesty i certyfikaty, np. meble posiadają certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy COBRABID BBC.

Oprócz tego w placówce znajdują się szatnia, kuchnia mleczna, łazienka z brodzikiem, toaletą oraz umywalką przystosowaną dla naszych milusińskich.

Po każdym dniu zajęć wszystkie zabawki, półki, pomieszczenia itp. podlegają dezynfekcji specjalistycznymi produktami antybakteryjnymi firmy Nanotek.

Dodatkowo pokoje naświetlane są lampą bakteriobójczą UV-C.

Każda sala wyposażona jest w oczyszczacz powietrza firmy Sharp.

Status oraz Regulamin Żłobka dostępne są w zakładce Informator dla Rodziców.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego fanpage’a na Facebooku:

https://www.facebook.com/kmalucha

Kontakt

Adres kontaktowy

Social media