cennik

Nowo powstała placówka żłobka przy ulicy Długosza 1 w Sosnowcu realizowała projekt  pn. „Maluszki do żłobka,rodzice do pracy ! – Aktywacja rodziców i opiekunów dzieci do lat 3” o numerze RPSL.08.01.03-24-07A8/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 do 2020, Działanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

Celem projektu było ułatwienie powrotu na rynek pracy 60 rodziców/opiekunów (r/o) z terenu Sosnowa, poprzez utworzenie i utrzymywanie w okresie od 01.04.2019r. do 31.03.2021r. 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Dofinansowanie projektu z UE : 999669,36 PLN

Od miesiąca stycznia 2014r. do miesiąca Marca 2015r. realizowany był w naszej Placówce projekt pt. Dziecko i Żłobek = Praca + Zarobek – opieka żłobkowa kluczem do aktywizacji zawodowej rodziców i opiekunów dzieci z terenu Sosnowca. 

Dzieci biorące udział w projekcie miały zapewnione niższe opłaty za pobyt w żłobku.

Cennik dla Dzieci zameldowanych na terenie miasta Sosnowca

( z uwzględnieniem dotacji i dofinansowań )

Wpisowe500 PLN
Karnet 20 godzinny  ( adaptacyjny )300 PLN
Karnet 50 godzinny ( adaptacyjny )400 PLN
Karnet 100 godzin ( adaptacyjny )600 PLN
Czesne Miesięczne:  ( szczegółowa oferta poniżej )300 PLN – 400PLN
Cena za 1h opieki20 PLN
Koszt całodziennego wyżywienia 15 PLN    

Dla dzieci , które nie ukończyły 12miesiąca życia rodzice mogą dostarczać gotowe posiłki np. słoiczki, kaszki, mleko modyfikowane.

Cennik dla Dzieci spoza miasta Sosnowca.

Wpisowe:                                                                                      500 PLN
Karnet 20 godzinny: 300 PLN
Karnet 50 godzinny: 400 PLN
Karnet 100 godzin:  600 PLN
Abonament Miesięczny: ( szczegółowa oferta poniżej ) 800-900 PLN
Cena za 1h opieki:  20 PLN
Koszt całodziennego wyżywienia 15 PLN

Karnety adaptacyjne są do wykorzystania w przeciągu 30 dni od daty zakupu. 

Doraźny pobyt całodzienny z wyżywieniem (do 10h) to: 80PLN.

Abonament miesięczny dla Dzieci z miasta Sosnowca jest pomniejszony o dotację z gminy Sosnowiec w kwocie 500,00 zł oraz dopłatę do żłobka świadczenie Zus w kwocie 400,00 zł

Abonamenty dla Dzieci spoza miasta Sosnowca pomniejszony jest o dopłatę do pobytu w kwocie 400,00 zł ( świadczenie Zus ) :

  • opieka do 10 godzin (220 godzin miesięcznie ) dziennie 900 PLN

W ramach wpisowego gwarantujemy: poduszeczkę, kołderkę, prześcieradło, materac, kocyk, ręczniczki, nocniczek, artykuły higieniczne i materiały plastyczne, teatrzyki, imprezy okolicznościowe.

Proponujemy cztery posiłki dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek.

Wszelkie należne wpłaty należy kierować na poniższe konto:

Niepubliczny Żłobek

Kraina Malucha – Olimpia Pytel

ul. Gwiezdna 24

41-200 Sosnowiec

mBank 94 1140 2004 0000 3902 5495 1284

W tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka, miesiąc za jaki opłacają Państwo abonament, np.: Jan Kowalski, abonament za styczeń: 500PLN

Dokonanie wpłaty Wpisowego jest jednoznaczne z podpisaniem umowy przedwstępnej, dlatego w przypadku rezygnacji z miejsca wpisowe nie podlega zwrotowi.

Kontakt

Adres kontaktowy

Social media